Bogtman - Het Nederlandsche handschrift  in 1600

Voor het bekende boekje van W. Bogtman zie hier. Het boekje is een nuttig hulpmiddel bij de archiefstudie in het kader van genealogisch en ander historisch onderzoek.