Bogtman - Het Nederlandsche handschrift  in 1600

Klik hier voor het bekende boekje van W. Bogtman in pdf-formaat. Het boekje is een nuttig hulpmiddel bij de archiefstudie in het kader van genealogisch en ander historisch onderzoek.