Sitemap van Kwaad.net

Frans Kwaad, Hoorn

De webmaster, altijd actief


Frans Kwaad

In memoriam

23-11-1936 - 25-03-2019
  
 

Websites made by Frans J.P.M. Kwaad. Click on a title to see the site:


De fysische geografie als autonome wetenschap

Publications in physical geography by F.J.P.M. Kwaad

Fysische verwering
Erosieproefvelden Zuid-Limburg (Runoff and soil loss plots South-Limbourg)
Salt weathering (zoutverwering)
Soil erosion images - Bodemerosie in beeld
Ephemeral Gully Erosion
Soil conservation in Europe

Economic costs of soil erosion
Het NAP-niveau (De stenen van Hudde en de geschiedenis van het Normaal Amsterdams Peil)

The History of Dutch Ordnance Datum (NAP)
Sea level change in the Middle Ages and the Little Ice Age
Taal en waarheid

Het ontstaan van West-Friesland (geologie, prehistorie, ontginning, bewoningsgeschiedenis)
Het ontstaan van West-Friesland - Literatuur
De bodem van West-Friesland
De veenbedekking van West-Friesland

West-Friesland op oude kaarten

Ontstaan en vroegste geschiedenis van Hoorn
De waterstaatsgeschiedenis van Hoorn
De stadswateren van Hoorn
De geschiedenis van de Hoornse riolen volgens P. van Akerlaken
Kroniek van Hoorn door Velius
Hoorn mensenwerk: biografische informatie over spraakmakende inwoners van Hoorn
Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Transcripties van stukken uit het Oud Notarieel Archief rond 1700 
Geveltypen en bouwstijlen van historische woonhuizen in Hoorn, deel 1

Historische woonhuizen in Hoorn, deel 2
Bouwstijlen en geveltypen van historische woonhuizen in Hoorn, deel 3
De bouwhistorie van de Hoofdtoren te Hoorn
Het Witte Badhuis in Hoorn
Maquette van Hoorn Anno 1650
Bijdragen aan het 'Hoorns Biografisch Woordenboek'

Historische stadsplattegronden van Hoorn

De oorsprong van de trapgevel

De geschiedenis van Purmerend

-  De geschiedenis van Edam-Volendam

Keramiek

Haiku Sketch Book, part 1
Haiku Sketch Book, part 2

Jaren vijftig portaal 1 - Fifties portal
- Jaren vijftig portaal 2 - Fifties music
Radioprogramma's in de jaren negentiendertig, -veertig en -vijftig (luistersite)
Afzien in de jaren vijftig

Family KWAAD family tree (Stamboom familie Kwaad)
Meaning and origin of the surname Quade
QUADE -  KWAAD genealogy
Coats of Arms (Familiewapens Quade-Kwaad)
The tribe of the Quadi
KWAAD surname genealogy site
Kwaad's Wasserij
Café de Morgenster

Bogtman - Het Nederlandsche handschrift  in 1600

-   http://home.tiscali.nl/~wr2777/

Kerstliedjes

____________________________________________________________________________


Notification

The URLs of some of the above sites were redirected from old URLs. The redirection scheme can be viewed on:
 
http://home.tiscali.nl/~wr2777/