Kwaad's Wasserij, Hoorn
Sinds 1910 het adres voor overhemden en boorden

 

Zie ook: De geschiedenis van Kwaad's Wasserij

Kwaad's Wasserij is rond 1910 begonnen als een boordenstrijkerij. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw droegen mannen overhemden met losse boorden. De boorden werden los gewassen, gesteven, gestreken en gerond. De wasserij is achtereenvolgens in Hoorn gevestigd geweest aan de Dubbele Buurt (1920-1951), op de Vollerswaal (vanaf 1951) en op het industrieterrein Hoorn 80 (vanaf ca. 1985). In de jaren negentig is het Rentex-Kwaad geworden, daarna Rentex, daarna Lips-Kwaad. Nu is het:
Lips Textielservice, Neutronweg 1, 1627 LG Hoorn
Voor informatie zie:
Lips Textielservice
Email LipsDubbele Buurt Kadaster
  
Kwaad's Wasserij was gevestigd in het pand nr. 54 op de hoek van de Dubbele Buurt en de Slijksteeg. Het pand is twee keer verbouwd. Klik op 1922 en 1925 voor archiefstukken.Dubbele Buurt

Geschiedenis van Dubbele Buurt 4 en het aangrenzende pand in de SlijksteegDubbele Buurt

Dubbele Buurt 4Dubbele Buurt 1925

Bouwtekening van de verbouwing in 1925. De tekening heeft betrekking op de verbouwing van het pand in de Slijksteeg naast het aangrenzende pand ('bestaand woonhuis') op de hoek van de Dubbele Buurt. Kwaad's Wasserij had beide panden in gebruik, gedurende enige jaren deels voor bewoning. Klik rechts voor een groter formaat.Frans Kwaad       Toon Kwaad       Frits Kwaad
             Frans Kwaad (1866-1947)                           Toon Kwaad (1897-1978)                              Frits Kwaad (1905-1979)


Hierboven de oprichter van de wasserij en zijn twee zoons die het bedrijf tot bloei hebben gebracht.


 


                                                                      De stoomwasserij in bedrijf
 


                                        De gebroeders Frits en Toon Kwaad, in het oude pand aan de Dubbele Buurt 4, Hoorn
 


                                                                                            Joep Hart
 


                                Het nieuwe bedrijfspand met dubbel woonhuis aan de Vollerswaal, gebouwd en geopend in 1951
 


                                                                  De opening van het nieuwe pand aan de Vollerswaal
 


                                                                                            Vollerswaal
 


                                                                                            Vollerswaal


Kwaad Oosterplantsoen


Kwaad Oosterplantsoen

Dubbel woonhuis boven de wasserij aan de zijde van het Oosterplantsoen

 

=============================================================================

Hieronder volgen een aantal advertenties uit de jaren '30, '40 en '50.
 


                Zaterdag 26 Augustus 1939


                                                                                             1936                1937


                1937


                                                                                             1950


 

Dagblad voor West-Friesland 05-10-1951
Nieuws uit Hoorn en Omgeving

Gebroeders Kwaad openden hun nieuwe wasserij -
Het bedrijf beantwoordt aan de eisen des tijds

Gistermiddag had de officiële opening plaats van de nieuwe stoomwasserij van de gebroeders Kwaad aan de Vollerswaal, waarvan de ingebruikneming reeds enige tijd eerder was geschied. Zoals het een ieder bekend zal zijn, was het bedrijf voorheen aan de Dubbele Buurt gevestigd, waar echter geen expansiemogelijkheden waren, zodat het niet mogelijk was de wasserij volledig aan de eisen van deze tijd aan te passen. Er moesten dus andere wegen worden gevonden. Deze wegen leidden tot het stichten van een geheel nieuw gebouw, dat naar eigen inzicht kon worden ingericht. Dit gebouw kan zeer zeker als de kroon op het werk worden beschouwd, dat vader F. Kwaad in 1910 is begonnen.
Het begin was een boordenstrijkerij met slechts enkele klanten, die men op de vingers van één hand kon tellen. Dat bedrijfje stond aan de Veenenlaan. Enkele jaren daarna werd het pand aan de Dubbele Buurt betrokken. Alle werkzaamheden werden destijds nog met de hand gedaan, hetgeen thans tot de uiterste noodzaak blijft beperkt. Doordat de heer F. Kwaad aan een zeer langdurig ziekbed werd gekluisterd, verkregen de gebroeders, bijgestaan door mevrouw Kwaad, reeds vrij spoedig een zekere zelfstandigheid. Die twee zoons waren het, die de eerste machine aanschaften, hetgeen veel bezwaren van de zijde van hun vader opleverde. Zo gingen zij door met de zaak steeds meer te moderniseren, waarvan men thans het jongste resultaat aan de Vollerswaal kan aanschouwen. Het is zeer interessant om een wandeling door het nieuwe gebouw te maken, waar licht en lucht in ruime mate vrij spel hebben.
De binnengekomen wassen worden in de sorteerruimte gewogen en uitgezocht waarna de bonte was gescheiden van de witte in een moderne wasmachine wordt gereinigd. Deze machine heeft het voordeel, dat zij uit vakken bestaat, waardoor de verschillende goederen niet door elkaar kunnen geraken. Een onthardingstoestel zorgt ervoor, dat de was met zacht water wordt gewassen, zodat de goederen weinig te lijden en een mooie tint krijgen, wat vooral bij het witte goed tot uiting komt. In een centrifuge, waarin de goederen als in een cyclotron tegen de wand worden gedrukt, wordt de was gedroogd, welk proces in een droogkast en een droogtrommel meer voltooid kan worden. Vervolgens wordt de was gemangeld, geperst en gestreken; dat laatste geschiedt in geringe mate nog met de hand, om als het ware de puntjes op de i te zetten. Bij deze gang door de wasserij constateert neen, dat de goederen, welke tot één was behoren, bij elkaar blijven, hetgeen een groot voordeel betekent bij de methoden, die in vroeger jaren wel werden gehuldigd. Op overzichtelijke wijze zijn de machines, de sorteerbakken en andere attributen geplaatst, waardoor elk lid van het personeel, dat onder leiding staat van de chef, de heer Diltjer, een behoorlijke oppervlakte heeft om te werken. Het geheel maakt bovendien een nette en keurig verzorgde indruk.
In het bedrijf is voorts een ruime kleedgelegenheid voor de werkneemsters gemaakt. De gebroeders hebben tevens de gelegenheid aangegrepen twee riante woningen boven de zaak te laten bouwen. Deze wasserij is tot stand gekomen door de medewerking van de architect Hermans uit Hoorn, de aannemer Veerman uit Westwoud, de schilder Slootstra uit Blokker, de electricien Van der Lee uit Hoorn en de machinefabriek Patent Schoof.
De opening werd door familieleden en talrijke genodigden bijgewoond, die door het bedrijf werden rondgeleid. Het gemeentebestuur gaf des avonds blijk van zijn belangstelling. Aan de leveranciers was Woensdag reeds gelegenheid gegeven een kijkje in het bedrijf te nemen, waarvan velen gebruik maakten.

Bron: Dagblad voor West-Friesland 05-10-1951
 
Ga voor meer informatie naar: De geschiedenis van Kwaad's Wasserij